Haava Goes Supersaw

2:32

((tanh(.1*t*sin(t/70*pi))*(1-step(t-70))+
(.5*tanh(.05*(120-t)*3*(sin((t-95)/8))
*step(t-95)*(1-step(t-120)))))*
abs(tanh(10*sin(t*pi*2)))*((tanh(5*
((((cos(pi+2*pi*((55*(step(t-43)*4+1))
*(1.05946309436^(((int(2*t/10)%2)*12+
(int(2*t/2)%2)*4+(int(2*t/5)%2)*1-
(int(2*t/6)%2)*7-(int(2*t/8)%2)*2)+
10)))*t)/2)))+.5))*((t%(1/((55*
(step(t-43)*4+1))*(1.05946309436^(((int(2*
t/10)%2)*12+(int(2*t/2)%2)*4+(int(2*
t/5)%2)*1-(int(2*t/6)%2)*7-(int(2*t/
8)%2)*2)+10)))))/(1/((55*(step(t-43)*
4+1))*(1.05946309436^(((int(2*t/10)
%2)*12+(int(2*t/2)%2)*4+(int(2*t/5)
%2)*1-(int(2*t/6)%2)*7-(int(2*t/
8)%2)*2)+10)))))*.3+tanh(5*((((cos(pi+
2*pi*(((55*(step(t-43)*4+1))*
(1.05946309436^(((int(2*t/10)%2)*
12+(int(2*t/2)%2)*4+(int(2*t/5)%2)*
1-(int(2*t/6)%2)*7-(int(2*t/8)%2)*
2)+10)))*1.01)*t)/2)))+.5))*((t%(1/
(((55*(step(t-43)*4+1))*
(1.05946309436^(((int(2*t/10)%2)*
12+(int(2*t/2)%2)*4+(int(2*t/5)%2)*
1-(int(2*t/6)%2)*7-(int(2*t/8)%2)*
2)+10)))*1.01)))/(1/(((55*(step(t-
43)*4+1))*(1.05946309436^(((int(2*
t/10)%2)*12+(int(2*t/2)%2)*4+
(int(2*t/5)%2)*1-(int(2*t/6)%2)*
7-(int(2*t/8)%2)*2)+10)))*1.01)))*.3
+tanh(5*((((cos(pi+2*pi*(((55*(step(t-
43)*4+1))*(1.05946309436^(((int(2*
t/10)%2)*12+(int(2*t/2)%2)*4+(int(2*
t/5)%2)*1-(int(2*t/6)%2)*7-(int(2*
t/8)%2)*2)+10)))*0.998)*t)/2)))+.5))*
((t%(1/(((55*(step(t-43)*4+1))*
(1.05946309436^(((int(2*t/10)%2)*12+
(int(2*t/2)%2)*4+(int(2*t/5)%2)*1-
(int(2*t/6)%2)*7-(int(2*t/8)%2)*2)+
10)))*0.998)))/(1/(((55*(step(t-43)*
4+1))*(1.05946309436^(((int(2*t/
10)%2)*12+(int(2*t/2)%2)*4+(int(2*
t/5)%2)*1-(int(2*t/6)%2)*7-(int(2*
t/8)%2)*2)+10)))*0.998)))*.3+
tanh(5*((((cos(pi+2*pi*(((55*
(step(t-43)*4+1))*
(1.05946309436^(((int(2*t/10)%2)*
12+(int(2*t/2)%2)*4+(int(2*t/5)%2)*
1-(int(2*t/6)%2)*7-(int(2*t/8)%2)*
2)+10)))*1.0026)*t)/2)))+
.5))*((t%(1/(((55*(step(t-43)*
4+1))*(1.05946309436^(((int(2*t/
10)%2)*12+(int(2*t/2)%2)*4+(int(2*
t/5)%2)*1-(int(2*t/6)%2)*7-(int(2*
t/8)%2)*2)+10)))*1.0026)))/(1/
(((55*(step(t-43)*4+1))*
(1.05946309436^(((int(2*t/10)%2)*
12+(int(2*t/2)%2)*4+(int(2*t/5)%2)*
1-(int(2*t/6)%2)*7-(int(2*t/8)%2)*
2)+10)))*1.0026)))*.3+tanh(5*
((((cos(pi+2*pi*(((55*(step(t-
43)*4+1))*(1.05946309436^(((int(2*
t/10)%2)*12+(int(2*t/2)%2)*4+
(int(2*t/5)%2)*1-(int(2*t/6)%2)*
7-(int(2*t/8)%2)*2)+10)))*0.988)*
t)/2)))+.5))*((t%(1/(((55*
(step(t-43)*4+1))*
(1.05946309436^(((int(2*t/10)
%2)*12+(int(2*t/2)%2)*4+(int(2*
t/5)%2)*1-(int(2*t/6)%2)*7-
(int(2*t/8)%2)*2)+10)))*
0.988)))/(1/(((55*(step(t-
43)*4+1))*(1.05946309436^(((int(2*
t/10)%2)*12+(int(2*t/2)%2)*4+
(int(2*t/5)%2)*1-(int(2*t/6)%2)*
7-(int(2*t/8)%2)*2)+10)))*
0.988)))*.3+tanh(5*((((cos(pi+
2*pi*(((55*(step(t-43)*4+1))*
(1.05946309436^(((int(2*
t/10)%2)*12+(int(2*t/2)%2)*4+
(int(2*t/5)%2)*1-(int(2*t/
6)%2)*7-(int(2*t/8)%2)*2)+10)))*
1.0016)*t)/2)))+.5))*((t%(1/
(((55*(step(t-43)*4+1))*
(1.05946309436^(((int(2*t/10)%2)*
12+(int(2*t/2)%2)*4+(int(2*t/
5)%2)*1-(int(2*t/6)%2)*7-(int(2
*t/8)%2)*2)+10)))*1.0016)))/(1/
(((55*(step(t-43)*4+1))*
(1.05946309436^(((int(2*t/10)%2)*
12+(int(2*t/2)%2)*4+(int(2*t/
5)%2)*1-(int(2*t/6)%2)*7-
(int(2*t/8)%2)*2)+10)))*
1.0016)))*.3+tanh(5*((((cos(pi+
2*pi*(((55*(step(t-43)*4+1))*
(1.05946309436^(((int(2*t/10)
%2)*12+(int(2*t/2)%2)*4+(int(2*
t/5)%2)*1-(int(2*t/6)%2)*7-
(int(2*t/8)%2)*2)+10)))*
0.979)*t)/2)))+.5))*((t%(1/
(((55*(step(t-43)*4+1))*
(1.05946309436^(((int(2*t/
10)%2)*12+(int(2*t/2)%2)*4+
(int(2*t/5)%2)*1-(int(2*t/6)%2)*
7-(int(2*t/8)%2)*2)+10)))*
0.979)))/(1/(((55*(step(t-43)*
4+1))*(1.05946309436^(((int(2*
t/10)%2)*12+(int(2*t/2)%2)*4+
(int(2*t/5)%2)*1-(int(2*t/6)%2)*
7-(int(2*t/8)%2)*2)+10)))*
0.979)))*.3+tanh(5*((((cos(pi+
2*pi*(((55*(step(t-43)*4+1))*
(1.05946309436^(((int(2*t/10)
%2)*12+(int(2*t/2)%2)*4+(int(2*
t/5)%2)*1-(int(2*t/6)%2)*7-(int(2*
t/8)%2)*2)+10)))*1.0115)*t)/2)))
+.5))*((t%(1/(((55*(step(t-43)*
4+1))*(1.05946309436^(((int(2*
t/10)%2)*12+(int(2*t/2)%2)*4+
(int(2*t/5)%2)*1-(int(2*t/6)%2)*
7-(int(2*t/8)%2)*2)+10)))*
1.0115)))/(1/(((55*(step(t-43)*
4+1))*(1.05946309436^(((int(2*
t/10)%2)*12+(int(2*t/2)%2)*4+
(int(2*t/5)%2)*1-(int(2*t/6)
%2)*7-(int(2*t/8)%2)*2)+10)))*
1.0115)))*.3)-1)+tanh(10*sin((t-
30)/38)*(step(t-30))*(1-step(t
-149.4)))*(.6*(tanh(1.2*(.15*
((1-abs(8*(t*(1+tanh(10*step(t
-70)*(1-step(t-100))*sin((t+50)*
pi/30))))%2)/2)^(5))*(rand(2)-1)*
(((sin(6.553*(t*(1+tanh(10*step(t
-70)*(1-step(t-100))*sin((t+50)*
pi/30)))))+sin(3.042*(t*(1+
tanh(10*step(t-70)*(1-step(t-100))*
sin((t+50)*pi/30))))))/8)+.75)+
1.25*((((((1-abs(2*(t*(1+tanh(10*
step(t-70)*(1-step(t-100))*sin((t+
50)*pi/30))))%2)/2)^15)
*sin(81*pi*(t*(1+tanh(10*step(t-70)*
(1-step(t-100))*sin((t+50)*pi/30))))*
2)+((1-abs(2*(t*(1+tanh(10*step(t-70)*
(1-step(t-100))*sin((t+50)*pi/30))))
%2)/2)^5)*sin(70*pi*(t*(1+tanh(10*
step(t-70)*(1-step(t-100))*sin((t+
50)*pi/30))))*2))/2))+(((((int(2*
((t*(1+tanh(10*step(t-70)*(1-step(t-
100))*sin((t+50)*pi/30))))+.25)*
.5)%2)*(1-abs(2*((t*(1+tanh(10*
step(t-70)*(1-step(t-100))*sin((t+
50)*pi/30))))+.25)%2)/2)^5)*sin(70*
pi*((t*(1+tanh(10*step(t-70)*
(1-step(t-100))*sin((t+50)*pi/30
))))+.25)*2)+((int(2*((t*(1+tanh(
10*step(t-70)*(1-step(t-100))*
sin((t+50)*pi/30))))+.25)*.5)%2)*
(1-abs(2*((t*(1+tanh(10*step(t-70)*
(1-step(t-100))*sin((t+50)*pi/
30))))+.25)%2)/2)^15)*sin(81*pi*
((t*(1+tanh(10*step(t-70)*(1-step(t-
100))*sin((t+50)*pi/30))))+.25)*
2))/2)))+ .3*((((1-abs(2*((t*(1+
tanh(10*step(t-70)*(1-step(t-100))*
sin((t+50)*pi/30))))+.5)%2)/2)^(8+
(int(1*((t*(1+tanh(10*step(t-70)*
(1-step(t-100))*sin((t+50)*pi/
30))))+.5))%2*5)))*tanh(1.5*
(sin(((120*sin((t*(1+tanh(10*
step(t-70)*(1-step(t-100))*sin((t+
50)*pi/30))))*4.321)+83*sin((t*
(1+tanh(10*step(t-70)*(1-step(t-
100))*sin((t+50)*pi/30))))*5.618)))+
2*pi*(t*(1+tanh(10*step(t-70)*(1-
step(t-100))*sin((t+50)*pi/30))))*
190)+sin(100*4*pi*(t*(1+tanh(10*
step(t-70)*(1-step(t-100))*
sin((t+50)*pi/30)))))*(1-abs(80*(t*
(1+tanh(10*step(t-70)*(1-step(t-
100))*sin((t+50)*pi/30))))%2))+
sin(2*pi*(t*(1+tanh(10*step(t-70)*
(1-step(t-100))*sin((t+50)*pi/
30))))*80)*sin(2*pi*(t*(1+tanh(10*
step(t-70)*(1-step(t-100))*
sin((t+50)*pi/30))))*90)+.15*
(rand(2)-1)+sin(2*pi*(t*(1+tanh(10*
step(t-70)*(1-step(t-100))*sin((t+
50)*pi/30))))*100))))))))+.3*
(tanh(500*((abs(.5*t%2)/2)))*
((tanh(.2*(tanh(15*(sin(2*(200+
((int(t/8)%2+1)*(int(t/12)%2)*130))*
(.5+((sin(0.821*t)/(0.821*t+1))/17))*
pi*t)^3))+tanh(15*(sin(2.08*(200+
((int(t/8)%2+1)*(int(t/12)%2)*
130))*pi*t)^3))+tanh(15*(sin(3*
(200+((int(t/8)%2+1)*(int(t/12)%2)*
130))*pi*t)^3))+tanh(15*(sin(3.47*
(200+((int(t/8)%2+1)*(int(t/12)%2)*
130))*pi*t)^3))+tanh(15*(sin(5*
(200+((int(t/8)%2+1)*(int(t/12)%2)*
130))*pi*t)^3))+tanh(15*(sin(6.2*
(200+((int(t/8)%2+1)*(int(t/12)%2)*
130))*(.1+((sin(1.321*t)/(1.321*t+
1))/13))*pi*t)^3))+tanh(15*(sin(17.1*
(200+((int(t/8)%2+1)*(int(t/12)%2)*
130))*pi*t)^3))+0*tanh(15*(sin(18*
(200+((int(t/8)%2+1)*(int(t/12)%2)*
130))*(.1+((sin(12.112*t)/(12.112*
t+1))/119))*pi*t)^3))))*((1-abs(.5*
t%2)/2)^5)*(((sin(8*t*pi)*(sin(2*t*
pi)))/3)+1))+(tanh(.15*(tanh(15*
(sin(.8*2*(200+((int(t/8)%2+1)*
(int(t/12)%2)*130))*(.5+((sin(0.821*
(t+1.1))/(0.821*(t+1.1)+1))/17))
*pi*(t+1.1))^3))+tanh(15*(sin(.8*
2.08*(200+((int(t/8)%2+1)*(int(t/
12)%2)*130))*pi*(t+1.1))^3))+
tanh(15*(sin(.8*3*(200+((int(t/8)%2
+1)*(int(t/12)%2)*130))*pi*(t+
1.11))^3))+tanh(15*(sin(.8*3.47*(200+
((int(t/8)%2+1)*(int(t/12)%2)*130))*pi
*(t+1.1))^3))+tanh(15*(sin(.8*5*
(200+((int(t/8)%2+1)*(int(t/12)%2)*
130))*pi*(t+1.105))^3))+tanh(15*
(sin(.8*6.2*(200+((int(t/8)%2+1)*(int(t/
12)%2)*130))*(.1+((sin(1.321*
(t+.1))/(1.321*(t+1.1)+1))/13))*pi*(t+
1.1))^3))+tanh(15*(sin(.8*17.1*(200+
((int(t/8)%2+1)*(int(t/12)%2)*130))*
pi*(t+1.12))^3))+0*tanh(15*(sin(18*
(200+((int(t/8)%2+1)*(int(t/12)%2)*
130))*(.1+((sin(12.112*
(t+1.09))/(12.112*(t+1.09)+1))/119))*
pi*(t+1.09))^3))))*((1-abs(.5*t%2)/2)^4)*
(((sin(8*(t+1.1)*pi)*(sin(2*(t+1.1)*
pi)))/3)+1))*.8)*.8))+.3* sin(t*pi/30)
*(1-step(t-30))*sin(t*(200+sin(t*2)*50)
+ 1*sin(t*(200+sin(t*2)*50)))^3+.4*
(sin((t-110)*pi/30)*(step(t-110))*
(1-step(t-140))*sin((t-110)*(sin((t-
110)*20)*5+200+sin((t-110)*2)*50)+1*
sin((t-110)*(sin((t-110)*20)*5+200+
sin((t-110)*2)*50)))^3)+sin(t*pi*
110*1.05946309436^((-1+(int((t*(1+
step(100-t)*(step(t-70))))/2)%2)+4*
(int(2*(t*(1+step(100-t)*(step(t-
70)))))%2)-4*(int((t*(1+step(100-t)*
(step(t-70))))/6)%2))*(1-(int((t*(1+
step(100-t)*(step(t-70))))*2)%2)*
(int((t*(1+step(100-t)*(step(t-
70))))*1)%2))+7*((int((t*(1+
step(100-t)*(step(t-70))))/4)%2)*
(int((t*(1+step(100-t)*(step(t-
70))))*1)%2))) + sin((t*(1+step(100-
t)*(step(t-70))))*pi*110*
1.05946309436^((1+(int((t*(1+
step(100-t)*(step(t-70))))/2)%2)+
4*(int(2*(t*(1+step(100-t)*(step(t-
70)))))%2)-4*(int((t*(1+step(100-t)*
(step(t-70))))/6)%2))*(1-(int((t*
(1+step(100-t)*(step(t-70))))*2)%2)*
(int((t*(1+step(100-t)*(step(t-70))))*
1)%2))+7*((int(t/4)%2)*(int(t*1)%2)))))*
abs(2*(t*(1+step(100-t)*(step(t-
70))))%1)^.6*abs(1-2*(t*(1+step(100-
t)*(step(t-70))))%1)^2 * tanh(8*
sin(t/150*pi))*(1-step(t-150)))*.9

9.00   3863 kuuntelua

Kommentit

Haluaisitko kommentoida? Rekisteröidy käyttäjäksi tai kirjaudu sisään

Epoche 30.10.2009
Täytyy sanoa, että vaikka alussa alkoikin kyllästymys nousemaan, niin loppua kohti biisi alkoi omituisen elämöinnin aivoissani - jotenkin hypnotisoivan. Rytmiikka oli aivan mahtavaa, eikä missään oikeastaan edes ajatellut tekotapaa - lähinnä tuli mieleen joku hullu säveltäjänero joka pahassa psykoosissa kellarissa takoo casiotaan, naukkaillen lappusen sillon tällön..
0   +1 +2
 
MKDELTA 05.10.2008
Jumalauta toi kellosoundi oli ihana ja toi ihme efektiswiippaus <3 paras näistä biiseistä kyllä. Mieleeni tulee ns. idm kun ton swiipin jälkeen tulee toi perkkakohta, paitsi toi jousisoundi kuulostaa joltain Hereticin biisiltä kusibittisella 90-luvun äänikortilla kuunneltuna (eli siis ihan loistava). Noi vonkunat on jokseenkin outo lisä. Alussa ne kuulostavat kissalta, ja lopussa...emmie tiedä, anakalta? harrastetaanko tässä jonkinlaista lajienvälistä kamppailua?

mut siis jos harrastaisin numeronantoa muutenkin kuin vain for the lulz saisit tästä kumpin ton effusoundin ja kellon takia.
0   +1 +2
 
10
taikina 09.02.2008
tää kuulostaa ihan joltain paskan kaksulotteisen kauhuräiskinnän tunnarilta/valikkomusalta
0   +1 +2
 
Haava 19.06.2006
.
0   +1 +2
 
glxblt 08.06.2006
Mitäänsanomattoman satunnaiset melodiat joista tulee mieleen lähinnä joku kakara hakkaamassa monofonista synaa musiikin tahtiin. Ärsyttävää kuunneltavaa, jonka toivoin loppuvan pian. Ilman matematiikkaa en olisi tästä enää jatkanutkaan, vaan harhaillut muualle unohtaen koko jutun.

Kärsimys kuitenkin palkittiin kello 5:12, biisin kohdassa 1:10. Helvetin hieno idea! Käsittämättömästä surinasta esille laskeutuva rytmi joka saumattomasti sulautui bassosoundiin ja kellonkilahduksiin. Ja yleisö keräilee leukojaan lattialta. Jouduin kelaamaan kohdan uusiksi kymmenisen kertaa, ennenkuin pääsin siitä irti. Upea ylläri.

Ja sitten meininki taas jatkuu samanlaisena, häiriintyneenä tylsäilynä.

Täytyy sanoa näistä molemmista Matematiikka___Agitaattorin biiseistä, että puhtaasti matemaattinen musiikki on yhtä paskaa mille se kuulostaa ajatuksenakin.
0   +1 +2
 
10
Funk-Daddy 16.01.2006
Tästä tulee mieleeni tamperelainen Soviet Superstar -orkesteri, en tiedä onko se sitten hyvä vai huono asia.
Asiallista hämmentämistä kaikki tyynni.
0   +1 +2
 
JM 05.12.2005
tuo vähän minuutin jälkene tullu ääni oli jotain aivan ihmeellisen hienoa. muuten tämä biisi ei säväytä lainkaan, enemmänkin tekotavanvuoksi lopputulosta voisi kutsua "hienoksi", mutta näin biisinä kun arostelee, niin eipä tässä ollut sen enempää, kuin yksi aivan tajuttoman hieno saundi.
0   +1 +2
 
Coach 08.10.2005
Hurjaa! Lopussa oli jotakin joka kuulosti aivan mielenvikaisen Aku Ankan vaakunnalta. Kappale olisi kuulostanut hienolta vaikka en olisi tiennytkään että se on jotenkin matemaattisesti tehty.
0   +1 +2
 
7
bahlastiompehda 04.10.2005
Tulee mieleen joku kieroutunut sirkusmusiikki. Ei mitään järkeä mutta ei varmaan ole tarkoituskaan.
0   +1 +2
 
mystran 24.08.2005
Ihania FM soundeja. Tavallaan tää on melkein hauskempi lievässä painostavuudessaan kun toi toinen. Tekisit näitä lisää. :)
0   +1 +2
 

Sivut: 1 2

Viimeisimmät kuuntelijat

Löytyy soittolistoilta